Членове
ЕТ „Фортуна-1 – Христо Христов


гр. Габрово, ул. „Незабравка“ 6, Северна индустриална зона

тел./факс: 066 867 376

моб: 0888 93 65 98, 0888 254 668

fortuna1@abv.bg

„Анели“ ЕООД


гр. Габрово, Западна Индустриална Зона, 5300

моб.:0888 67 20 96

office@diomeks.com

Уеб сайт: http://www.diomeks.com/bg
Р.В.М.В ООД


гр. Габрово, бул. Столетов 15

тел. 066 80 17 97

моб. 0887 66 10 43

 

ЕТ „Инкомерс-Н-Иван Станчев


гр. Габрово, ул. Петър Михов 53

моб. 0886 46 63 25

g.mihneva@abv.bg

„Иванов и Иванов“ ООД


гр. Габрово, ул. Чумерна 22, ет. 2, ап. 9; гр. Габрово, ул. "Индустриална" 65

моб. 066/ 87 07 66; 0888 78 58 62; 0887 44 97 22

ivanov_i_ivanov@mail.bg

„Диомекс“ ЕООД


гр. Габрово, ул. Варовник 23

моб. 0888 35 60 85

office@diomeks.com

„Техно“ ЕООД


тел. 066 80 08 14

факс 066 80 22 45

моб. 0878 88 03 09

techno_gb@yahoo.com

„Елматех“ ЕООД


гр. Габрово, ул. Генерал Николов 7

тел. 066 80 47 39

факс 066 80 55 10

моб. 0878 80 47 39; 0878 80 47 39

elmatech@mbox.contact.bg

„Ринг“ ООД


гр. Габрово, ул. Ангел Кънчев 27

тел. 066 80 22 65

тел. 066 80 53 14

факс 066 80 20 65

ringgb@dir.bg

„Ник-2007“ ООД


гр. Габрово, ул. Орловска 75

моб. 00 359 878 111 461

Уеб сайт: http://nik2007.com/
Спецдетайл ЕООД


ул. Никола Палаузов 11

моб. 0888 22 86 90

„Технолес“ ООД


гр. Габрово, ул. Негенска 2

тел. +359 66 80 08 22

тел. +359 66 80 08 23

тел. +359 878 80 01 62

факс: +359 66 80 08 25

tehnoles@gmail.com

Уеб сайт: http://www.tehnoles.com/
ЕТ „Унимет-95-Петър Петров“


гр. Габрово, ул. Съгласие 27

моб: 0898 64 31 73

Детайлмаш ЕООД


гр. Габрово, бул. Столетов 15

тел. +359 66 80 17 97; 

моб. +359 887 61 78 76; +359 886 90 79 16

office@detaylmash.com

Уеб сайт: http://detaylmash.com/