За сдружението


Сдружението на производителите и търговците на метални изделия (Сдружение/то) е сдружение с нестопанска цел. То обединява малки и средни предприятия от Габровска област, които произвеждат машиностроителни детайли и други метални изделия, както и търговци на тези изделия. Фирмите произвеждат както крайни изделия, така и работят като поддоставчици на български и чуждестранни компании.

Собственици на тези предприятия са специалисти с дългогодишен стаж в бранша.  

Основната цел на Сдружението е премахването или облекчаване на препятствията за правене на бизнес на фирмите от бранша и повишаването на тяхната конкурентоспособност на вътрешните и международните пазари.

Сдружението представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните институции и пред международни организации. Дейността на Сдружението включва и предоставянето на широк набор от бизнес услуги на своите членове.

Сдружението е член на Българската търговско-промишлена палата и Габровската търговско-промишлена палата.

В своята дейност Сдружението си партнира с Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове.

Членове